Mesni izdelki

Prodaja prašičev

Kmetijske usluge

Program razvoja podeželja PDF natisni E-pošta

prp-eu-slo

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Sodelovanje v kolektivni naložbi v nakup kmetijske mehanizacije iz naslova iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

POVZETEK

Dve kmetiji sta na javnem razpisu kandidirali za naložbo v nakup kmetijskih strojev za skupno rabo. S skupnim nakupom se je znižal začetni strošek investicije in s skupno rabo bodo stroji bolje izkoriščeni.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Predmet kolektivne naložbe so naslednji kmetijski stroji:

  • trosilec hlevskega gnoja 8 t,
  • standardni traktor s štirikolesnim pogonom,
  • cisterna vakuumska, prostornine 10 m3 in z razdelilnimi vlečenimi cevmi in
  • 4-brazdni obračalni plug.

 

CILJI

  • posodobitev in racionalizacija rabe kmetijske mehanizacije
  • s skupnim nakupom in rabo znižanje stroškov nakupa in rabe kmetijske mehanizacije.
  • nakup spodobne n zmogljivejše kmetijske mehanizacije

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Skupen nakup in skupna raba bosta omogočili razdelitev začetnih stroškov nakupa na oba partnerja in nato boljšo izkoriščenost strojev zaradi uporabe na večjih površinah.

Nakup enoosnega trosilca hlevskega gnoja nosilnost 8 t bo omogočil hitrejši in pravočasen razvoz trdega gnoja na obeh kmetijah.

Z nakupom manjšega standardnega traktorja bosta kmetiji nadomestili obstoječe manjše starejše traktorje s sodobnejšim in varnejšim za opravljanje pomožnih del.

Nakup večje cisterne z vlečenimi cevmi za gnojevko bo omogočil hiter razvoz prašičje gnojevke z nizkimi izpusti v optimalnem času na obeh kmetijah.

Z nakupom štiribrazdnega obračalnega pluga bodo lahko na kmetijah hitreje opravili oranja za poljščine, ki jih pridelujejo za lastno krmo živali in prodajo.

 

Zlato priznanje

dobrote