Mesni izdelki

Prodaja prašičev

Kmetijske usluge

Vzreja prašičev PDF natisni E-pošta

Z vzrejo prašičev se na kmetiji Ozmec ukvarjamo od leta 1995, od leta 1997 pa imamo tudi status vzrejnega središča z možnostjo prodaje plemenskih živali. Danes imamo v hlevih 50 plemenskih svinj, od tega 15 pasme slovenska landrace (linija 11), 35 pa jih je linije 12, ter merjasec pasme pietrain.

Na kmetiji skušamo slediti najvišjim standardom. Imamo urejenih 15 porodnih boksov, ki so v treh ločenih sobah, 8 je individualnih stojišč v pripustišču, ostale živali pa so v skupinskih boksih v čakališču. V skupinskih boksih je prostora za 40 svinj. Urejeno imamo porodnišnico z rešetkastimi tlemi ter grelnimi ploščami za pujske, ter pitališče za 400 pitancev. Poskrbljeno je tudi za igrala za pujske in pitance (žoge, verige, les).

Vso potrebno osnovno krmo priskrbimo z lastno pridelavo in mehanizacijo. Obdelujemo 32ha kmetijskih zemljišč in pridelujemo koruzo, ječmen, pšenico in buče. Krmljenje na vseh objektih je ročno.

Na kmetiji stremimo in iz leta v leto izboljšujemo rezultate plodnosti. V sodelovanju z Biotehniško fakulteto jih beležimo že od vsega začetka dejavnosti. Tako tudi njihovi študentje opravljajo terenske vaje na naši kmetiji. V letu 2010 smo dosegli 21,5 živorojenih pujskov na svinjo na leto in 19,7 odstavljenih pujskov na svinjo na leto. Dolžina laktacije je bila v letu 2010 31,8 dni. Na kmetiji porabimo 17 krmilnih dni na živorojenega pujska. Imamo dve gnezdi na svinjo na leto. Izgube v čredi do odstavitve so 8,4%, izgub v času vzreje in pitanja pa posebej ne beležimo. V bodoče si prizadevamo rezultate še izboljševati.

vzreja

 

Zlato priznanje

dobrote